Victorinfo

Er zijn wijzigingen gebeurd aan onze Victorinfo. De nieuwe versie gaat in vanaf 1/9/2016. U kan bij uw thuisbegeleider terecht voor meer info.