Omzetting van personeelspunten naar werkingsmiddelen (2019)

Het bestuur van vzw Victor streeft naar de maximale inzet van personeelsmiddelen zodat ook maximaal gezinnen kunnen begeleid worden.

Dit is telkens uitgangspunt van de personeelsplanning in de loop van het jaar.

De wetgeving Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (‘RTH’) maakt mogelijk dat niet ingezette personeelspunten omgezet worden naar werkingsmiddelen.

Een personeelspunt heeft een waarde in euro’s. Die waarde wordt ieder jaar bepaald door het VAPH.

Als blijkt dat er personeelspunten niet ingezet werden (bvb door afwezigheid van een medewerker op het einde van het jaar), dan zetten we de punten om naar werkingsmiddelen.

We kochten dit jaar het Huis voor Victor. De personeelspunten die niet ingezet werden in 2019, zullen worden gebruikt voor de verbouwingen aan het Huis voor Victor.