Aanmelden GIO voor opvang

Gegevens aanvragende opvang:

Gegevens van het kind:

Gegevens van de ouders:

Inhoudelijke noden:

Omschrijf de zorgnoden waarvoor GIO wordt aangevraagd. Vb. m.b.t. het structureren van de omgeving, communicatie en interactie, emotie en gedrag, adaptieve vaardigheden (eten, zindelijkheid, slapen, zelfstandigheid), spel, taken en vrije tijd, transitie en overgangsmomenten.


Ondersteuning op dit moment t.a.v. het kind (vb. ON, logo, psychologe, thuisbegeleiding…)

Afspraken
  • De ouders van het kind zijn akkoord met de aanvraag GIO
  • De opvang is akkoord met de aanvraag GIO
  • De begeleider van het kind in de opvang is akkoord met de aanvraag GIO
  • Bij opstart van GIO wordt een gezamenlijk verkennend gesprek gepland met alle betrokkenen. Daar wordt beslist of GIO al dan niet kan opstarten.