Aanmelden GIO voor ouders

Gegevens van de ouders:

Gegevens van het kind:

Gegevens van de aanvragende school/opvang:

Inhoudelijke noden:

Omschrijf de zorgnoden waarvoor GIO wordt aangevraagd. Vb. m.b.t. het structureren van de omgeving, communicatie en interactie, emotie en gedrag, adaptieve vaardigheden (eten, zindelijkheid, slapen, zelfstandigheid), spel, taken en vrije tijd, transitie en overgangsmomenten.


Ondersteuning op dit moment t.a.v. het kind (vb. ON, logo, psychologe, thuisbegeleiding…)

We richten ons in eerste instantie op gezinnen, die op dit moment geen ondersteuning krijgen vanuit het brede ondersteuningsnetwerk (combinatie met ondersteuning vanuit type 4, 6 en 7 kan wel).


Opgepast! De aanvraag GIO is pas compleet als ook de school of opvang formeel een vraag GIO stelt aan onze dienst via het aanmeldingsformulier of mail naar gio@vzwvictor.be.

Afspraken
  • De school / opvang is akkoord met de aanvraag GIO
  • De leerkracht / opvoeder van het kind is akkoord met de aanvraag GIO
  • Bij opstart van GIO wordt een gezamenlijk verkennend gesprek gepland met alle betrokkenen. Daar wordt beslist of GIO al dan niet kan opstarten.