Aanmelden GIO voor scholen

Gegevens aanvragende school:

Gegevens van het kind:

Gegevens van de ouders:

Inhoudelijke noden:

Omschrijf de zorgnoden waarvoor GIO wordt aangevraagd. Vb. m.b.t. het structureren van de omgeving, communicatie en interactie, emotie en gedrag, adaptieve vaardigheden (eten, zindelijkheid, slapen, zelfstandigheid), spel, taken en vrije tijd, transitie en overgangsmomenten.


Ondersteuning op dit moment t.a.v. het kind (vb. ON, logo, psychologe, thuisbegeleiding…)

We richten ons in eerste instantie op gezinnen, die op dit moment geen ondersteuning krijgen vanuit het brede ondersteuningsnetwerk (combinatie met ondersteuning vanuit type 4, 6 en 7 kan wel).


Afspraken
  • De ouders van het kind zijn akkoord met de aanvraag GIO
  • De school is akkoord met de aanvraag GIO
  • De leerkracht van het kind is akkoord met de aanvraag GIO
  • Bij opstart van GIO wordt een gezamenlijk verkennend gesprek gepland met alle betrokkenen. Daar wordt beslist of GIO al dan niet kan opstarten.