Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding startte aanvankelijk als antwoord op de lange wachtlijst voor individuele thuisbegeleiding. Het groeide uit tot een zelfstandige ondersteuningsvorm waar ouders kunnen voor kiezen.
Vanaf 01/01/2014 wordt op onze dienst de groepsbegeleiding georganiseerd buiten het gesubsidieerd aanbod.

Ouders worden ingedeeld in groepen van minimum zeven ouderparen, waar in de mate van het mogelijke bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind/jongere met autisme, gewoon/buitengewoon onderwijs, verdeling jongen/meisje en eventuele bijkomende stoornissen (bv. ADHD).

De bijeenkomsten bestaan zowel uit informatie geven als concreet werken rond (thuis)opdrachten. Er wordt hen duidelijk gemaakt dat de opvoeding van een kind/jongere met autisme anders verloopt, en er wordt stap voor stap gewerkt aan het bijbrengen van meer inzicht in het autistisch denken en doen. Samen met de deelnemende ouders zoeken de begeleiders naar een manier van omgaan van de kinderen/jongeren waardoor de ouders zich, na afloop, bekwamer voelen voor hun taak als opvoeder van hun kind/jongere met autisme.
Daarnaast wordt er ook tijd gemaakt voor het delen van ervaringen en emotionele beleving met elkaar.
We hechten ook belang aan het informeren van het netwerk (grootouders, nonkels en tantes, jeugdbeweging…) van het kind/ de jongere met autisme. Daarnaast kan er ook stilgestaan worden bij specifieke thema’s zoals samenwerking met school, rol van broers en zussen of computers & games.

Voor wie?

Er zijn drie doelgroepen:
  • Ouders van kinderen met autisme en een jonge ontwikkelingsleeftijd tussen 2 en 6 jaar
  • Ouders van kinderen met autisme en normale begaafdheid tussen 6 en 12 jaar
  • Ouders van jongeren met autisme en een normale begaafdheid tussen 12 en 18 jaar

Hoe?

Ouders kunnen bij aanmelding of inschrijvingsgesprek groepsbegeleiding aanvragen. Bij de opstart van een nieuwe groep worden zij gecontacteerd. De bijeenkomsten gaan ’s avonds door op de dienst. De groepsbegeleiding omvat 8 sessies en deze vinden ongeveer om de 14 dagen plaats. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2u. De bijeenkomsten worden geleid door 2 ervaren thuisbegeleiders.

Kostprijs?

10,26 euro per avond + 50 euro voor cursus/kopiewerk

Totaal van 8 avonden maakt samen 132.08 euro