Wat is het?

Elk jaar geven we een 8-tal infoavonden (soms infonamiddag, soms infoavond). Deze gaan telkens over een specifiek thema. Een infoavond duurt 2,5u en wordt gegeven door twee ervaren thuisbegeleiders.

Tijdens een infoavond geven we zowel theoretische informatie als praktische tips. Er wordt aan de ouders duidelijk gemaakt dat de opvoeding van een kind of jongere met autisme anders verloopt dan een klassieke opvoeding en er wordt stap voor stap gewerkt aan het bijbrengen van meer inzicht in het autistisch denken en doen.

Tijdens een infoavond is er helaas geen tijd voor het uitwisselen van ervaringen en emotionele beleving met elkaar. Hiervoor verwijzen we graag naar de Oudercursus en de Bezoekouderwerking.

Alt Text!

Voor wie?

Er worden infoavonden georganiseerd met thema’s voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen.

Er wordt een groep gemaakt van minimum 20 personen. De maximumcapaciteit is afhankelijk van de zaal waar de infoavonden doorgaat.

De infoavonden staat open voor alle gebruikers die gekend zijn op onze dienst. Professionelen kunnen enkel aansluiten indien er nog vrije plaatsen zijn.

Interesse?

Als er een infoavond georganiseerd wordt krijgen alle gebruikers die gekend zijn op onze dienst een uitnodiging via mail en wordt dit voor iedereen bekend gemaakt via onze nieuwsbrief.

Via onze kalender vindt u het recent aanbod en inschrijvingsmogelijkheden

Kostprijs?

€10 euro per persoon (0,174 RTH-punten).
Professionelen betalen €50 per persoon (let op: gebruikers krijgen wel voorrang).

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2021 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap