Categorie├źn

Doelgroep
Ouders van kinderen en jongeren tussen 6 jaar en 18 jaar
Alle geïnteresseerden
Alle ouders op de wachtlijst en in het Ondersteunend Aanbod
Ouders, grootouders, partners, familie en netwerk
Ouders van kinderen met autisme tussen 0 en 12 jaar
Brussen van het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar
Brussen van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar
Brussen van het 2de t.e.m. het 6de middelbaar
Ouders van jongeren met autisme + professionelen
Ouders van jongeren met autisme tussen 12 en 16 jaar
Ouders van kinderen en jongeren die recent de diagnose ASS kregen
Ouders van kinderen met (vermoeden) autisme tussen 0 en 6 jaar
Ouders van kinderen met autisme tussen 6 en 12 jaar
Ouders van jongeren met autisme tussen 12 en 18 jaar
Ouders van kinderen met autisme + professionelen
Ouders van kinderen en jongeren met autisme tussen 0 en 18 jaar
Ouders van kinderen en jongeren met autisme + volwassenen met autisme
Ouders van kinderen met autisme tussen 6 en 9 jaar
Ouders van kinderen met autisme tussen 9 en 12 jaar
Brussen van het 3de en 4de leerjaar
Brussen van het 1ste en 2de leerjaar
Ouders van kinderen vanaf 10 jaar
Ouders van jongeren met autisme
Ouders van kinderen en jongeren met autisme
Ouders van kleuters, kinderen en jongeren met autisme
ouders van kinderen met de geboortejaren 2013, 2014 en 2015
Brussen +16 jaar
Ouders van jongeren met ASS vanaf 10 jaar
Ouders van jongeren met ASS vanaf 12 jaar
ouders van jongeren van geboortejaren 2006, 2007 en 2008
ouders van kinderen 5e, 6e leerjaar en 1e middelbaar
Ouders, familie en netwerk van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
Ouders van minderjarige brussen. Voor brussen zelf is dit webinar minder interessant.
(jong)Volwassenen met ASS en normale begaafdheid tussen 18 en 30 jaar die gekend zijn bij vzw Victor.