Persoonsvolgende Financiering

Vzw Victor is erkend als Vergunde ZorgAanbieder in de PersoonsVolgende Financiering ('PVF').

Meer informatie over de PersoonsVolgende Financiering is beschikbaar op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: www.vaph.be.

Gebruikers die beschikken over een persoonsvolgend budget en die beroep willen doen op het aanbod van vzw Victor, kunnen contact opnemen met de dienst.