RTH of NRTH?

Er beweegt heel wat binnen het zorglandschap, zo ook binnen vzw Victor.

Vanaf januari 2016 worden alle begeleidingen opgestart onder rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dit betekent dat er geen goedkeuring meer nodig is van de intersectorale toegangspoort (‘ITP’ – voor minderjarigen) of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (‘VAPH’ – voor meerderjarigen).

Iedere persoon met een handicap kan voor een totaal van maximaal 8 personeelspunten per kalenderjaar rechtstreeks toegankelijke hulp (‘RTH1’) krijgen in de VAPH-sector. Deze 8 personeelspunten kunnen worden ingezet in vier verschillende ondersteuningsfuncties (zie tabel hieronder), volgens de noden van de gebruiker. Telkens in januari starten de gebruikers met een nieuw pakket van 8 personeelspunten.

Functie Personeelspunten
Mobiele begeleiding (=begeleiding aan huis) 0,22 personeelspunten
Ambulante begeleiding (=begeleiding op de dienst) 0,155 personeelspunten
Dagopvang2 0,087 personeelspunten
Verblijf3 0,13 personeelspunten

Bv. Het gezin van Eefje (-18 jaar) werd 18 keer per jaar door een thuisbegeleider ondersteund thuis. Er doet zich een crisis voor in het gezin waardoor Eefje 1 nacht per maand gedurende het ganse jaar gaat logeren in een VAPH-voorziening. In totaal zal zij (18x0,22) + (12x0,13) = 5,52 personeelspunten nodig hebben. Eefje komt dus toe met haar 8 personeelspunten per kalenderjaar. De thuisbegeleider kan met de resterende 2,48 personeelspunten nog 11 keren (=2,48:0,22) langsgaan in het gezin.

Bv. Joris heeft enkel een vraag naar mobiele begeleiding aan huis, thuisbegeleiding dus. De thuisbegeleider doet 35 sessies per jaar. In totaal zal hij 35x0,22 = 7,7 personeelspunten nodig hebben. Joris komt dus toe met zijn 8 personeelspunten per jaar.

Bv. Eva’s ouders komen 12 keer naar de dienst voor Advies en Consult. In totaal zullen zij 12x0,155 = 1,86 personeelspunten nodig hebben. Eva komt dus toe met haar 8 personeelspunten per jaar.

Bv. Andy krijgt 20 huisbezoeken van de thuisbegeleidingsdienst en in de vakantie gaat hij 3 weken in kortopvang. (20 x 0.22)+(15 x 0.13) + (15 x 0.087)) = 7.655. Andy komt toe met zijn 8 personeelspunten en kan dus via de rechtstreeks toegankelijke hulp begeleiding krijgen

Bv. Karel verricht 2 dagen per week dagbesteding in een dagcentrum (104 x dagopvang). Eén dag per week verblijft hij in kortopvang (52 x verblijf + 52x dagopvang). E ris een vraag naar 15 huisbezoeken. In totaal zal hij (104 x0,087) + (52 x 0,13)+( 52 x 0,087)) + (15 x0,22) = 23,632 nodig hebben. Karel komt niet toe zijn 8 personeelspunten per jaar: hij zal naar een VAPH-erkend multidisciplinair team moeten stappen om een erkenning voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp (‘NRTH’) aan te vragen.

Iemand die enkel thuisbegeleiding wenst van onze dienst, kan per kalenderjaar maximaal 36 sessies aan huis krijgen binnen de RTH.

Om bij vzw Victor de thuisbegeleiding te kunnen starten, blijft een multidisciplinair diagnoseverslag noodzakelijk. Een erkenning zal slechts in uitzonderlijke gevallen nog nodig zijn: dit zal in het inschrijvingsgesprek en/of bij de opstart van de thuisbegeleiding worden besproken.

Belangrijk om weten:

  • De wijzigingen zijn administratief van aard: inhoudelijk blijven wij vasthouden aan ons aanbod zoals u het reeds jaren kent.
  • RTH en NRTH kunnen binnen het VAPH nooit gecombineerd worden.
  • Mensen die binnen de RTH hulp krijgen van verschillende voorzieningen, moeten dit melden aan de thuisbegeleider, zodat we zeker goed bewaken dat we onder de 8 personeelspunten blijven.
  • Bij de gezinnen waar momenteel NRTH lopende is, kan deze begeleiding gewoon verder gezet worden. Bij een evt. nieuwe aanmelding geldt dan bovenstaande reglementering RTH.
  • Mensen die een erkenning NRTH hebben, kunnen ook terecht in de RTH.
1. RTH: begeleiding zonder erkenning/toegangsticket van Integrale Jeugdhulp (-18) of het VAPH (+18)
2. Dagopvang wordt tot op heden niet aangeboden door vzw Victor
3. Verblijf wordt tot op heden niet aangeboden door vzw Victor