Advies en Consult

Er zijn gezinnen die zich bij ons aanmelden en bij wie snel duidelijk is dat een intensieve begeleiding niet aangewezen of nodig is.
  • Sommige mensen hebben nood aan een algemene uitleg over autisme.
  • Anderen willen rond 1 specifiek probleemgedrag meer te weten komen.
  • ...

Met een begeleiding die vrij snel van start kan gaan en die kort op de bal kan spelen, kunnen deze mensen vooruit geholpen worden.

In antwoord op deze nood is het werkingsaspect Advies en consult ontstaan.
In een notendop zijn dit de richtlijnen:
  • Kortdurende begeleiding.
  • 12 sessies binnen een maximale duur van 1 jaar.
  • Op de dienst in Roeselare.

Voor wie?

Voor ouders van kinderen en jongeren met autisme (dus geen gesprekken met het kind of de jongere zelf).

Voor volwassenen met autisme.

Hoe?

Ouders van kinderen met autisme kunnen via de website aanmelden waarna een inschrijvingsgesprek plaatsvindt. Wanneer tijdens dat inschrijvingsgesprek blijkt dat Advies en consult een antwoord zou kunnen bieden op de vragen, bekijken we samen met de ouders of dit wenselijk en haalbaar is.

Ook mensen die reeds langer op onze wachtlijst staan en toch graag zouden instappen in deze werking, krijgen deze kans. Ze nemen hiervoor contact met Lien Devriese ( liatsten@vzwvictor.be )

Kostprijs?

De bijdrage van de ouders bedraagt € 6.27 (jaarlijks indexeerbaar) per thuisbegeleidingssessie. Per kwartaal ontvangt het gezin een vraag tot betaling.

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2023 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap