Links

Thuisbegeleidingsdiensten

Tanderuis vzw

Thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme in Oost-Vlaanderen
Brusselse Steenweg 375A
9090 Melle
E-mail: info@thuisbegeleidingautisme.be
Website: www.thuisbegeleidingautisme.be

Het Raster vzw

Thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme in Antwerpen en Vlaams-Brabant
Boomsesteenweg 510a
2020 Antwerpen
Website: www.hetraster.be

Limburgse Stichting Autisme (LSA)

Thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme in Limburg
Donkweg 49
3520 Zonhoven
E-mail: lsa@wegwijs.stijn.be
Website: http://www.stijn.be/index.php?LOC=LSA&PAG=voorstelling

Autisme

Liga Autisme Vlaanderen

“Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op vlak van beleid als op vlak van uitvoering”
Brusselsesteenweg 375A
9090 Melle
E-mail: info@ligaautismevlaanderen.be
Website: https://www.ligaautismevlaanderen.be/

Participate! Autisme

“De levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie verbeteren door informatie over autisme te verstrekken en hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering”
Bourgetlaan 3
1140 Brussel
E-mail: info@participate-autisme.be
Website: www.participate-autisme.be

Autisme Centraal

“Onze missie is de wereld autismevriendelijker te maken. Dat doen we door te informeren, te inspireren en op te leiden"
Dendermondsesteenweg 48c
9000 Gent
E-mail: info@autismecentraal.com
Website: www.autismecentraal.com

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)

“Ontmoetingsplek voor mensen met autisme en hun ouders, familie en sociaal netwerk”
Groot Begijnhof 14
9040 Gent
E-mail: vva@autismevlaanderen.be
Website: www.autismevlaanderen.be

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

“Wij zijn de vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.”
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt
E-mail: info@autisme.nl
Website: www.autisme.nl

PASS-groepen

“Autonome zelfhulpgroep voor (jong-)volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap.”
Website: http://passgroepen.com/over/

STERKMAKERS IN AUTISME

“De sterkmakers in autisme sensibiliseren en informeren via activiteiten waarin je kennis maakt met autisme en wat dat autisme met zich meebrengt.”
Groot Begijnhof 85
9040 Gent
E-mail: info@autisme.be
Website: www.autisme.be
Tel: +32 (0)9 238 18 18

Onlinehulp autisme

“interessante apps en tools voor personen met autisme en hun omgeving”
https://www.onlinehulp-apps.be/favorieten/liga-autisme-vlaanderen

Personen met een beperking

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

“Het VAPH subsidieert diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen”
Website: www.vaph.be

West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg vzw (WVCB)

“Wij zijn er voor mensen die ernstige hindernissen ondervinden bij hun integratie in de maatschappij. Wij willen hen steunen in hun pogingen om hun situatie te verbeteren.”
Website: http://wvcb.be/

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen (DOP)

“Bij ons kan je terecht indien je een beperking of vermoeden van beperking hebt en nog geen zorgaanbod NRTH vanuit het VAPH krijgt.”
Website: www.dop-wvl.be

Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG-groep)

“De grootste organisatie van personen met een handicap in Vlaanderen”
Website: www.kvg.be

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP)

“Een burgerrechtenorganisatie van en voor mensen met een handicap.”
Website: www.gripvzw.be

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap