RTH of NRTH?

RTH

Algemeen

Elke persoon met een (vermoeden van) handicap kan voor een totaal van maximaal 8 personeelspunten (‘pp’) per kalenderjaar rechtstreeks toegankelijke hulp (‘RTH1’) krijgen in de VAPH-sector. Telkens op 1 januari starten de gebruikers met een nieuw pakket van 8 pp.

Deze 8 pp kunnen worden ingezet in vier verschillende ondersteuningsfuncties (zie tabel hieronder), volgens de noden van de gebruiker.

De punten worden toegekend per gebruiker. Doe je als gebruiker op meerdere RTH diensten binnen het VAPH beroep, dan moeten de 8 pp verdeeld worden onder deze verschillende diensten.

Functie Personeelspunten (pp) Aanbod vzw Victor
Mobiele begeleiding (=begeleiding aan huis) 0,22 pp ja
Ambulante begeleiding (=begeleiding op de dienst) 0,155 pp ja
Dagopvang2 0,087 pp ja
Verblijf3 0,13 pp ja

Bv. Het gezin van Eefje (-18 jaar) werd 18 keer per jaar door een thuisbegeleider ondersteund thuis. Er doet zich een crisis voor in het gezin waardoor Eefje 1 nacht per maand gedurende het ganse jaar gaat logeren in een VAPH-voorziening.
➜ 18 x 0,22 én 12 x 0,13 = 5,52pp.
8 personeelspunten per kalenderjaar volstaan voor Eefje.

Bv. Joris heeft enkel een vraag naar mobiele begeleiding aan huis, thuisbegeleiding dus. De thuisbegeleider doet 35 sessies per jaar.
➜ 35 x 0,22 = 7,7 pp
8 personeelspunten per jaar volstaan voor Joris.

Bv. Eva’s ouders komen 12 keer naar de dienst voor Advies en Consult.
➜ 12 x 0,155 = 1,86 pp
8 personeelspunten per jaar volstaan voor Eva.

Bv. Andy krijgt 20 huisbezoeken van de thuisbegeleidingsdienst en in de vakantie gaat hij 3 weken in kortopvang.
➜ 20 x 0.22 én 15 x 0.13 én 15 x 0.087 = 7.655 pp.
8 personeelspunten per jaar volstaan voor Andy.

Bv. Karel verricht 2 dagen per week dagbesteding in een dagcentrum (104 x dagopvang). Eén dag per week verblijft hij in kortopvang (52 x verblijf + 52x dagopvang). E ris een vraag naar 15 huisbezoeken.
➜ 104 x0,087 én 52 x 0,152 én 52 x 0,087 én 15 x 0,22 = 23,632 pp
8 personeelspunten per jaar volstaan niet voor Karel. Hij zal een persoonsvolgend budget moeten aanvragen.

Voorwaarden binnen vzw Victor:

  • Domicilie hebben in West-Vlaanderen.
  • Diagnose autismespectrumstoornis (bevestigd door een arts).
    • Uitzondering: kinderen onder de 4jr is een vermoeden van ASS voldoende (bevestigd door een arts).

NRTH:

Minderjarigen


Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is hulpverlening die enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening die zich hier situeert, is vaak erg intensief.
Op dit moment hebben wij geen aanbod binnen niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Gebruikers die beschikken over een PAB en die beroep willen doen op het aanbod van vzw Victor, kunnen contact opnemen met de dienst.


Meerderjarigen

Vzw Victor is erkend als Vergunde ZorgAanbieder in de PersoonsVolgende Financiering ('PVF').

Gebruikers die beschikken over een persoonsvolgend budget en die beroep willen doen op het aanbod van vzw Victor, kunnen contact opnemen met de dienst.

Uitgebreide informatie over de PVF is beschikbaar op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: www.vaph.be.


Belangrijk om weten:

  • RTH en NRTH kunnen binnen het VAPH niet gecombineerd worden.
  • Mensen die binnen de RTH hulp krijgen van verschillende voorzieningen, moeten dit melden aan de thuisbegeleider, zodat we zeker goed kunnen bewaken dat we onder de 8 personeelspunten blijven.
  • Mensen die een erkenning NRTH hebben, maar nog geen ondersteuning krijgen op dit moment, kunnen ook terecht in de RTH.

1. RTH: begeleiding zonder erkenning/toegangsticket van Integrale Jeugdhulp (-18) of het VAPH (+18)
2. Dagopvang wordt enkel aangeboden in de vorm van zomerkampen door vzw Victor
3. Verblijf wordt enkel aangeboden in de vorm van zomerkampen door vzw Victor

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap