over-ons > RTH-of-NRTH

RTH of NRTH?

Er beweegt heel wat binnen het zorglandschap, zo ook binnen vzw Victor.

Op dit moment bieden wij voor minderjarigen enkel RTH ondersteuning. Voor meerderjarigen bieden wij zowel RTH ondersteuning als ondersteuning met een persoonsvolgend budget.

Belangrijk om weten:

 • RTH en NRTH kunnen binnen het VAPH nooit gecombineerd worden.
 • Mensen die binnen de RTH hulp krijgen van verschillende voorzieningen, moeten dit melden aan de thuisbegeleider, zodat we zeker goed bewaken dat we onder de 8 personeelspunten blijven.
 • Mensen die een erkenning NRTH hebben, maar nog geen ondersteuning krijgen op dit moment, kunnen ook terecht in de RTH.

RTH

Elke persoon met een (vermoeden van) handicap kan voor een totaal van maximaal 8 personeelspunten (‘pp’) per kalenderjaar rechtstreeks toegankelijke hulp (‘RTH1’) krijgen in de VAPH-sector. Telkens op 1 januari starten de gebruikers met een nieuw pakket van 8 pp.

Deze 8 pp kunnen worden ingezet in vier verschillende ondersteuningsfuncties (zie tabel hieronder), volgens de noden van de gebruiker.

De punten worden toegekend per gebruiker. Maak je van meerdere RTH diensten binnen het VAPH gebruik, dan moeten de 8 pp verdeeld worden onder al de verschillende diensten.

 • Voorwaarden binnen onze dienst:
  • Domicilie hebben in West-Vlaanderen.
  • Diagnose autismespectrumstoornis (bevestigd door een psychiater).
   • Uitzondering: kinderen onder de 4jr is een vermoeden van ASS voldoende (bevestigd door een arts).
Functie Personeelspunten (pp) Aanbod vzw Victor
Mobiele begeleiding (=begeleiding aan huis) 0,22 pp ja
Ambulante begeleiding (=begeleiding op de dienst) 0,155 pp ja
Dagopvang2 0,087 pp ja
Verblijf3 0,13 pp ja

Bv. Het gezin van Eefje (-18 jaar) werd 18 keer per jaar door een thuisbegeleider ondersteund thuis. Er doet zich een crisis voor in het gezin waardoor Eefje 1 nacht per maand gedurende het ganse jaar gaat logeren in een VAPH-voorziening. In totaal zal zij (18x0,22) + (12x0,13) = 5,52 personeelspunten nodig hebben. Eefje komt dus toe met haar 8 personeelspunten per kalenderjaar. De thuisbegeleider kan met de resterende 2,48 personeelspunten nog 11 keren (=2,48:0,22) langsgaan in het gezin.

Bv. Joris heeft enkel een vraag naar mobiele begeleiding aan huis, thuisbegeleiding dus. De thuisbegeleider doet 35 sessies per jaar. In totaal zal hij 35x0,22 = 7,7 personeelspunten nodig hebben. Joris komt dus toe met zijn 8 personeelspunten per jaar.

Bv. Eva’s ouders komen 12 keer naar de dienst voor Advies en Consult. In totaal zullen zij 12x0,155 = 1,86 personeelspunten nodig hebben. Eva komt dus toe met haar 8 personeelspunten per jaar.

Bv. Andy krijgt 20 huisbezoeken van de thuisbegeleidingsdienst en in de vakantie gaat hij 3 weken in kortopvang. (20 x 0.22)+(15 x 0.13) + (15 x 0.087)) = 7.655. Andy komt toe met zijn 8 personeelspunten en kan dus via de rechtstreeks toegankelijke hulp begeleiding krijgen

Bv. Karel verricht 2 dagen per week dagbesteding in een dagcentrum (104 x dagopvang). Eén dag per week verblijft hij in kortopvang (52 x verblijf + 52x dagopvang). E ris een vraag naar 15 huisbezoeken. In totaal zal hij (104 x0,087) + (52 x 0,13)+( 52 x 0,087)) + (15 x0,22) = 23,632 nodig hebben. Karel komt niet toe zijn 8 personeelspunten per jaar: hij zal een persoonsvolgend budget moeten aanvragen.

Iemand die enkel thuisbegeleiding wenst van onze dienst, kan per kalenderjaar maximaal 36 sessies aan huis krijgen binnen de RTH.

NRTH:

 1. Minderjarigen

 2. Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is hulpverlening die enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening die zich hier situeert, is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief.
  Op dit moment hebben wij geen aanbod binnen niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

 3. Meerderjarigen

 4. Meer informatie hierover kunt u terug vinden op onze website bij “Persoonsvolgende financiering”.

1. RTH: begeleiding zonder erkenning/toegangsticket van Integrale Jeugdhulp (-18) of het VAPH (+18)
2. Dagopvang wordt enkel aangeboden in de vorm van zomerkampen door vzw Victor
3. Verblijf wordt enkel aangeboden in de vorm van zomerkampen door vzw Victor

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2021 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap