Aanbod > Terugkombegeleiding

Terugkombegeleiding

Terugkombegeleiding

Als ouder kun je bij vzw Victor ondersteuning krijgen voor de opvoeding en ontwikkeling van uw zoon/dochter met autisme. Als jongere of volwassene met autisme bouw je een vertrouwensrelatie op met de thuisbegeleider waarbij je tijdens de begeleiding een klankbord krijgt.

Gedurende dit proces reiken we handvatten aan waardoor de persoon met autisme en/of de ouders hun eigen keuzes kunnen maken zodat de persoon met autisme alle kansen tot een goede ontwikkeling krijgt. Het doel van de thuisbegeleiding is dat de betrokken personen weer verder kunnen en ervaren dat ze genoeg kennis hebben opgedaan om zonder thuisbegeleiding hun keuzes te kunnen maken.

In de nabije of verdere toekomst kunt u nieuwe vragen naar ondersteuning hebben. Vandaar dat er binnen onze werking een terugkombegeleiding bestaat.

De terugkombegeleiding is uitgebouwd op basis van de principes die gehanteerd werden bij ons vroeger aanbod van "korte heraanmelding".

Wanneer mensen ervaren dat ze de feedback, steun of kennis van de gekende thuisbegeleider nodig hebben, kunnen ze een vraag stellen naar terugkombegeleiding.

Concreet:

 • U heeft vroeger reeds thuisbegeleiding gehad en u heeft een nieuwe zorgvraag.
 • U richt deze vraag tot uw vorige thuisbegeleider of het secretariaat.
 • In een telefonisch gesprek of gesprek op de dienst wordt uw vraag verder geëxploreerd (dit gebeurt binnen de maand).
 • In een teamoverleg wordt bekeken of uw vraag aansluit bij de principes van nazorg.
 • Deze principes zijn:
  • Uw vraag kan opgenomen worden door uw vorige thuisbegeleid(st)er.
  • Uw vraag kan gevat worden binnen één traject waarbij de reeds opgebouwde kennis en relatie uit vorige begeleidingsproces de basis vormt.
  • U heeft het afgelopen kalenderjaar geen andere vraag naar terugkombegeleiding gesteld.

Indien aan deze principes wordt voldaan dan kan u gebruik maken van de terugkombegeleiding.

U heeft dan recht op 4 huisbezoeken die binnen de 6 maanden dienen gepland te worden.

Als uw vraag niet aansluit bij de principes van de terugkombegeleiding, stelt het team voor welk traject best aansluit bij uw vraag. Indien het team vaststelt dat noch de terugkombegeleiding, noch een ander traject een passend antwoord biedt, dan bezorgen wij u de nodige informatie waar u wel terecht kunt.

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2021 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap