Zorgconsulentschap

Zorgconsulentschap

Wat?

Zorgconsulentschap is een relatief nieuwe mobiele begeleidingsvorm voor wie een goedkeuring voor een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) heeft verkregen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Vzw Victor is door het Vlaams Agentschap gemachtigd en erkend als zorgconsulentschapsdienst.

Zorgconsulentschap van vzw Victor ondersteunt personen met autisme of hun wettelijke vertegenwoordiger bij het opstellen, uitvoeren en opvolgen van hun persoonlijk assistentieplan, zonder zelf de zorg op te nemen. De zorgconsulent verkent en verheldert de zorgvragen en vertaalt ze in een assistentieplan dat precies omschrijft welke ondersteuning de persoon met autisme vraagt: de momenten, de tijdsduur, de plaats, bij welke zorgverlener, volgens welke methodiek en met welke hulpmiddelen. De zorgvraag van de persoon met autisme staat hierbinnen centraal.

Voor wie?

Zorgconsulentschap richt zich tot kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme uit de provincie West-Vlaanderen. Een goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor het verkrijgen van een PAB is noodzakelijk.

Hoe?

Zorgconsulentschap kan telefonisch aangevraagd worden bij de dienst. Van bij de aanvraag wordt een contract opgemaakt waarin frequentie en duur van de begeleiding en de betalingsmodaliteiten worden bepaald.

Betaling?

De betaling gebeurt met het toegekende Persoonlijk Assistentie Budget van het Vlaams Agentschap.

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2023 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap