Aanbod > Bezoekouderwerking

Bezoekouderwerking

Bezoekouders zijn ervaringsdeskundigen die vroeger reeds thuisbegeleiding kregen. Als ouder leven ze zelf dag in dag uit met een autistisch kind. Ze kunnen zich gemakkelijk in andermans verhaal inleven omdat zoveel gelijklopend is. Bezoekouders willen niets bijbrengen of aanleren maar zijn er om te luisteren, en dat doen ze zonder oordelen of veroordelen. Zo vormt de bezoekouderwerking een emotionele aanvulling op de professionele thuisbegeleiding.

De bezoekouderwerking bestaat uit twee luiken. Enerzijds zijn er de individuele bezoeken van een bezoekouder bij de aanvragende ouder thuis om opvoedingservaringen uit te wisselen in het kader van zelfhulp. Anderzijds wordt twee maal per jaar ook een gespreksavond georganiseerd op de dienst. In groepjes kan gepraat worden over bepaalde autisme gebonden thema’s.

Alt Text!

Voor wie?

De bezoekouderwerking richt zich enkel tot gezinnen die voor thuisbegeleiding in aanmerking komen. Dit kan zowel voor (= tijdens de wachttijd) als tijdens de thuisbegeleiding.

De gespreksavonden op de dienst richten zich specifiek op mensen die nog op de wachtlijst staan.

Hoe?

Ouders kunnen een bezoekouder aanvragen tijdens het inschrijvingsgesprek van thuisbegeleiding, gedurende de thuisbegeleiding zelf of na de thuisbegeleiding. De coördinator van de bezoekouderwerking informeert de ouders over de beschikbare bezoekouders en brengt hen met elkaar in contact.

Voor meer info kan u terecht op 051 25 25 28 of op boatstw@vzwvictor.be

Betaling?

Voor een individueel gesprek wordt een bijdrage van € 5,43 aangerekend.

Voor een gespreksavond wordt een bijdrage van € 10,86 per persoon gevraagd.

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2021 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap