Brussenwerking

Autisme treft niet alleen de persoon met autisme zelf, maar gans het gezin. Naar de persoon met autisme en de ouders gaat veel aandacht uit, maar de broers en zussen (‘brussen’) vormen een vaak vergeten groep. Autisme blijkt nochtans van grote invloed te zijn op de brussen. Door de aanwezigheid van een broer of zus met autisme in het gezin kennen ze een aantal emoties en problemen die ‘normale’ broers en zussen niet of in mindere mate ervaren. Tegelijk worden een aantal mooie en leuke gevoelens ten opzichte van een broer of zus met autisme net veel dieper en bewuster beleefd. De problematiek van brussen is even ingewikkeld als bijzonder.

De brussenwerking van vzw Victor werkt autismespecifiek: brussen van kinderen en adolescenten met autisme worden met elkaar in contact gebracht.

Het aanbod van de brussenwerking van vzw Victor is tweeledig:

 • De brussencursus heeft als doel om kennis bij te brengen over het autisme van broer of zus en om belevingen en gevoelens over het brus zijn uit te wisselen. Herkenning en erkenning van het brus-zijn komt hierbij tot stand.
 • De brussenactiviteiten zijn bedoeld om in een speels kader ongedwongen kind te kunnen zijn tussen andere kinderen die een broer of zus met autisme hebben. Het in contact komen met andere brussen wordt hiermee gestimuleerd.

Voor wie?

De brussenwerking staat open voor brussen uit gezinnen die zich hebben aangemeld voor thuisbegeleiding, die thuisbegeleiding krijgen of bij wie de thuisbegeleiding is afgerond.

 • Brussencursus:
  • voor brussen van 10 tot 13 jaar en wordt jaarlijks aangeboden
  • voor brussen van 13 tot 16 jaar enkel aangeboden wanneer er voldoende interesse is

  De cursus is enkel toegankelijk voor gezinnen die actief thuisbegeleiding krijgen.

 • Brussenactiviteiten: voor brussen van 9 tot 13 jaar. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle gezinnen die aangemeld zijn of waarvan de thuisbegeleiding recent is stopgezet.
  In 2014 zijn er geen brussenactiviteiten gepland.

De cursus en de activiteiten zijn niet toegankelijk voor gezinnen die niet zijn aangemeld bij vzw Victor.

Hoe?

De precieze data van de cursussen en activiteiten zijn op eenvoudig telefonisch verzoek te verkrijgen op het secretariaat van vzw Victor.

Betaling?

De bijdrage van de ouders bedraagt € 15,39 (jaarlijks indexeerbaar) vanaf 1 januari 2013 per bijeenkomst. Per kwartaal ontvangt het gezin een vraag tot betaling.