Aanbod > Brussenwerking

Brussenwerking

Autisme treft niet alleen de persoon met autisme zelf, maar het ganse gezin. Naar de ouders en de persoon met autisme gaat veel aandacht, maar de broers en zussen (= brussen) worden nog wel eens vergeten. Nochtans blijkt dat autisme ook vaak een impact heeft op de brussen. Door de aanwezigheid van een broer of zus met autisme ervaren brussen een aantal emoties en uitdagingen die leeftijdsgenoten zonder broer of zus met autisme niet of in mindere mate ervaren. De band die brussen hebben met hun broer of zus met autisme is complex en tegelijkertijd erg bijzonder.

Wat is het?

De brussenwerking bestaat uit verschillende deelaspecten, afhankelijk van de leeftijd van de brus.

Tijdens onze brussencursussen (‘Superbrus!’ en ‘De Brussenbende’) geven we uitleg over autisme en hoe de brussen het autisme kunnen herkennen bij hun broer of zus met autisme. We staan ook stil bij de gevoelens die brussen ervaren, zowel de leuke als de minder leuke gevoelens mogen geuit worden. Voor veel brussen is het belangrijk om te ervaren dat ze niet de enige zijn. Het leren kennen van andere brussen is een grote meerwaarde van de cursus.

Voor oudere brussen werd een inleefmoment uitgewerkt. Via inleefactiviteiten kunnen brussen ervaren hoe het is om autisme te hebben. Ook hier kunnen ze andere brussen leren kennen.

Alt Text!

Voor wie?

‘Minibrus’:
 • Onze minicursus voor brusjes van het 1ste leerjaar tem 2de leerjaar
 • Drie halve dagen tijdens zomervakantie
 • Autisme (of het anders denken) is bespreekbaar in het gezin. Bij voorkeur is het kind met autisme op de hoogte van zijn/haar diagnose autisme (of het anders denken)
 • Pas na het kennismakingsgesprek wordt beslist of de brus kan deelnemen
Superbrus!’:
 • Onze minicursus voor brusjes van het 3de leerjaar tem 4de leerjaar
 • Vijf halve dagen tijdens zomervakantie
 • Autisme (of het anders denken) is bespreekbaar in het gezin. Bij voorkeur is het kind met autisme op de hoogte van zijn/haar diagnose autisme (of het anders denken)
 • Pas na het kennismakingsgesprek wordt beslist of de brus kan deelnemen
‘De Brussenbende’:
 • Onze cursus voor brussen van het 5de leerjaar tem 1ste middelbaar
 • Bestaat uit zeven woensdagnamiddagen die doorgaan in het najaar + een terugkomdag
 • Autisme is bespreekbaar in het gezin. Het kind met autisme is zelf al op de hoogte van de eigen diagnose
 • Pas na het kennismakingsgesprek wordt beslist of de brus kan deelnemen
Inleefmoment #hoezitdatnu?#autisme :
 • Voor brussen van het 2de middelbaar tem 6de middelbaar
 • Gaat door op een namiddag tijdens een schoolvakantie
 • Autisme is bespreekbaar in het gezin. Het kind met autisme is zelf al op de hoogte van de eigen diagnose

Alle onderdelen van de brussenwerking kunnen slechts door gaan indien er voldoende inschrijvingen zijn.

Interesse?

Ouders worden via mail op de hoogte gebracht van het programma van de brussenwerking.

Bij vragen kan je contact opnemen met charloatsttte@vzwvictor.be. Spreek gerust ook jouw thuisbegeleid(st)er aan voor meer info.

Kostprijs?

De kostprijs van 1 sessie bedraagt € 5,64 (jaarlijks indexeerbaar).
Per sessie gaan er 0,087 punten af van de 8 RTH-punten waar de cliënt jaarlijks gebruik van kan maken.
Minibrus: € 55 (9 sessies), Superbrus: € 95 (15 sessies), Brussenbende: € 95 of € 125 (15 of 21 sessies), Inleefmoment: € 16,92 (3 sessies).

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2022 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap