Brussenwerking

Wat?

Autisme treft niet alleen de persoon met autisme zelf, maar het ganse gezin. Naar de ouders en de persoon met autisme gaat veel aandacht, maar de broers en zussen (= brussen) worden wel eens vergeten. Nochtans blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat autisme ook een impact heeft op de brussen. Door de aanwezigheid van een broer of zus met autisme ervaren brussen een aantal emoties en uitdagingen die leeftijdsgenoten zonder broer of zus met autisme niet of in mindere mate ervaren. De band die brussen hebben met hun broer of zus met autisme is complex en tegelijkertijd erg bijzonder.

Tijdens onze brussencursussen geven we uitleg over autisme, hoe de brus het autistisch gedrag kan herkennen bij broer of zus. We staan stil bij de gevoelens die brussen ervaren: zowel de leuke als de minder leuke gevoelens mogen geuit worden. Oudere brussen kunnen via inleefactiviteiten ervaren hoe het is om autisme te hebben. Voor veel brussen is het belangrijk om te ervaren dat ze niet de enigen zijn: leren kennen van andere brussen is dan ook een grote meerwaarde van de cursus.

Voor wie?

Voor broers en zussen van kinderen en jongeren met autisme:
 • Minibrus: voor brusjes van het 1ste leerjaar t.e.m. 2de leerjaar
 • Superbrus!: voor brusjes van het 3de leerjaar t.e.m. 4de leerjaar
 • Brussenbende: voor brussen van het 5de leerjaar t.e.m. 1ste middelbaar
 • Inleefmoment #hoezitdatnu?#autisme: voor brussen van het 2de middelbaar t.e.m. 6de middelbaar

Autisme (of het anders denken) is bespreekbaar in het gezin. Bij voorkeur is het kind of de jongere met autisme op de hoogte van zijn/haar diagnose autisme (of het anders denken)

Wanneer?

 • Minibrus: 3 halve dagen tijdens zomervakantie
 • Superbrus!: 5 halve dagen tijdens zomervakantie
 • Brussenbende: 5 halve dagen tijdens zomervakantie
 • Inleefmoment #hoezitdatnu?#autisme : een namiddag tijdens een schoolvakantie

Hoe?

Bij de opstart van een nieuwe brussencursus krijgen alle ouders een uitnodiging via mail en wordt dit voor iedereen bekend gemaakt via onze nieuwsbrief.

Via onze kalender vind je het recent aanbod en inschrijvingsmogelijkheden.

Voor Minibrus, Superbrus en Brussenbende is een inschrijvingsgesprek noodzakelijk: daarna wordt geëvalueerd of de brus kan deelnemen.

Inschrijven voor het Inleefmoment is mogelijk voor alle geïnteresseerde brussen, een inschrijvingsgesprek is niet nodig, een diagnose van de brus is wel noodzakelijk.

Bij vragen kan je contact opnemen met charlotte@vzwvictor.be.

De brussenwerking kan slechts doorgaan indien er voldoende inschrijvingen zijn.

Kostprijs?

De kostprijs van 1 sessie bedraagt € 6.34 (0,087 RTH-punten). Afhankelijk van de cursus worden verschillende sessies aangerekend:
 • Minibrus: € 65 (9 sessies)
 • Superbrus: € 105 (15 sessies)
 • Brussenbende: € 105 (15 sessies)
 • Inleefmoment: € 19.02 (3 sessies)

Toekomstige momenten

Datum Omschrijving Doelgroep Werking Locatie Inschrijven
15-07-2024 > 18-07-2024 De Brussenbende Brussen met geboortejaren 2011, 2012 en 2013 Brussenwerking Roeselare Geannuleerd
13-08-2024 > 12-08-2024 Minibrus Brusjes met geboortejaar 2016 en 2017 Brussenwerking Roeselare Volzet
19-08-2024 > 23-08-2024 Superbrus! Brusjes met geboortejaar 2014 en 2015 Brussenwerking Roeselare Volzet
21-08-2024 #hoezitdatnu?#autisme Brussen met geboortejaren 2006 tem 2010 Brussenwerking Roeselare Klik hier

Om alle types evenementen te bekijken, ga naar de volledige kalender

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap