Expertisedeling: Dubbelspoor

Wat?

Dubbelspoor is een vorm van ondersteuningsbegeleiding waarbij de ondersteuning gericht is op de hulpverlener (=aanvrager): door samen op pad te gaan, krijgt de aanvrager hands-on tips. We laten het autismelicht schijnen doorheen het traject. Hierdoor wordt de hulpverlener sterker en zal deze zich meer bekwaam voelen om te werken met mensen met autisme. De verantwoordelijkheid over het traject, de communicatie met de cliënt en/of zijn ouders enz blijft bij de aanvrager. Waar men vroeger de cliënt naar ons verwees en het eigen traject doorsneed, kunnen we het traject bij de hulpverlener laten. Zo is er continuïteit voor de cliënt.

Een traject Dubbelspoor kan max. 8 sessies zijn op max. 6 maanden tijd.

Dubbelspoor gaat door in de aanvragende organisatie, aan huis bij de cliënt en/of in een secundair milieu (mobiel).

Voor wie?

Voor niet-handicapspecifieke diensten die gezinnen met een persoon met autisme begeleiden, bvb 1G1P, CAW, CGG, CKG, drughulp, jongerenwelzijn, justitie, K&G, OCMW, ouderenzorg, psychiatrie, thuiszorg,…

Let op!

Voor gezinnen die op de wachtlijst voor mobiele begeleiding staan bij vzw Victor, kan geen Dubbelspoor aangevraagd worden

Hoe?

Gebruik het inschrijvingsformulier of stel je vraag via Expertisedeling@vzwvictor.be.

De aanvrager is verantwoordelijk voor de communicatie met de cliënt en/of zijn ouders.

Kostprijs?

De ondersteuning is gratis.

De cliënt wordt wel geregistreerd in de GIR het VAPH. Per sessie worden 0,22 punten RTH geregistreerd.

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap