Outreach

Outreach

Vzw Victor kan bogen op 30 jaar ervaring op het vlak van mobiele en ambulante begeleiding van gezinnen met een persoon met autisme.

Sinds 2013 kan onze dienst andere hulpverleners ondersteunen die werken of willen werken met mensen met autisme. Op vraag kunnen wij onze expertise delen met collega’s (zie verder). Op die manier wenst de Minister de reguliere hulpverlening meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Door meer mensen deskundig(er) te maken op vlak van het ondersteunen van mensen met autisme, hopen we dat onze wachtlijsten inkorten.

Concreet wil dit zeggen dat OCMW’s, CAW’s, thuiszorgdiensten, CGG’s, maar ook jeugdbewegingen, vrijetijdsorganisaties … ons kunnen inschakelen als ze vragen hebben rond autisme.

Voor wie?

Voor groepen van minimaal 3 (potentiële) ondersteuners van personen met autisme uit de reguliere sector.

Hoe?

Aanvragen voor outreach kunnen telefonisch (051 25 25 28) of per mail naar info@vzwvictor.be ingediend worden. U wordt daarna zo snel mogelijk gecontacteerd.

Kostprijs?

De outreach is gratis.

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2021 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap