Expertisedeling: intervisie / supervisie

Wat?

De dienst heeft +40 jaar ervaring in het ondersteunen van personen met autisme en hun netwerk.

We stellen onze autismespecifieke knowhow ter beschikking van mensen die een casus willen bespreken met een begeleider van onze dienst. Dit kan 1-op-1 zijn, met een heel team of een netwerkoverleg van verschillende hulpverleners rondom 1 casus.
Intervisie / supervisie gaat door in de aanvragende organisatie of via beeldbellen/telefoon.

Voor wie?

1G1P, CAW, CKG, CLB, cultuursector, Drughulp, ELZ, GGZ, huisarts, JAC, jeugdwerk, jongerenwelzijn, justitie, K&G, kinderopvang, mutualiteiten, OCMW, onderwijs, openbaar bestuur, ouderenzorg, paramedisch, psychiatrie, sociaal huis, sportsector, thuiszorgdienst, vrijetijdssector, vrijwilligerswerk, werkgever, …

Hoe?

Stel je vraag via Expertisedeling@vzwvictor.be

Kostprijs?

Gratis

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap