Privacyverklaring sollicitanten vzw Victor

Vzw Victor hecht veel belang aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

Vzw Victor houdt zich in elk geval aan alle wet- en regelgeving hierover, waaronder de Privacywet (1998) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als vzw Victor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier, na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kan u contact nemen met onze dienst:


Vzw Victor
Iepersestraat 110, 8800 Roeselare
info@vzwvictor.be
051 25 25 28

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Vzw Victor verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Spontane sollicitaties indien deze relevant zijn voor onze dienst:
  • Om u te kunnen verwittigen van vacatures in uw regio en uw expertisedomein
 • Sollicitaties op openstaande vacatures:
  • Om u in overweging te nemen als kandidaat voor een openstaande vacature (tijdens het doorlopen van de sollicitatieprocedure).
  • Indien u niet weerhouden wordt voor een vacature, omwille van bvb regio of leeftijdsgebonden expertise, maar uw profiel wel interessant vinden, dan bewaren wij uw CV en motivatiebrief bij spontane sollicitaties, om u te kunnen verwittigen van vacatures in uw regio en uw expertisedomein. Dit doen we enkel mits uw toestemming.

Voor bovenstaande doeleinden vragen, verzamelen, verwerken en slaan wij volgende persoonsgegevens op:

 • Uw CV
 • Uw motivatiebrief

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel en uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

Van zodra uw contract voorbereid wordt, zullen we u om meer persoonsgegevens vragen (rijksregisternummer, burgerlijke status, woon-werk-afstand,…). Vanaf die fase geldt de privacyverklaring medewerkers.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, verstrekken wij niet aan derde partijen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard:

 • Ofwel 2 jaar na het insturen van de kandidatuur
 • Ofwel tot er 2 nieuwe sollicitatieprocedures zijn doorlopen: de laatste 2 bewaren we omwille van inspectie.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en op correctie van uw gegevens (welke wij van u ontvangen). Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u met ons contact kunt nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie, dit zijn de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van privacy bescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
Herman Teirlinckgebouw
Koning Albert II laan 15 (bus 30), 1210 Sint-Joost-ten-Node
02 553 50 47
toezichtcommissie@vlaanderen.be

Wijzigingen Privacyverklaring

Op onze website zal steeds de meest recente privacyverklaring beschikbaar zijn.

Versie: 15/04/2021

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap