Webinars

Wat?

Elk jaar organiseren we een aantal webinars over autismespecifieke thema’s. Hierin geven we zowel theoretische informatie als praktische tips. Er wordt aan de ouders verduidelijkt dat de opvoeding van een kind of jongere met autisme anders verloopt dan een klassieke opvoeding. Er wordt stap voor stap gewerkt aan het bijbrengen van meer inzicht in het autistisch denken.

Tijdens een webinar is er helaas geen tijd voor het uitwisselen van ervaringen en emotionele beleving onder elkaar. Hiervoor verwijzen we graag naar de Oudercursus en de Bezoekouderwerking. Er kunnen wel vragen gesteld worden via de chat aan de gastpreker.

Voor wie?

Er worden webinars georganiseerd met thema’s voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. De doelgroep waarop de infosessie zich richt, wordt duidelijk geformuleerd op de uitnodiging.

De webinars staan open voor alle gebruikers die geregistreerd zijn op onze dienst. Professionals kunnen aansluiten bij de infosessies, maar gebruikers krijgen wel voorrang.

Wanneer?

Webinars worden ’s avonds georganiseerd.

Ze kunnen binnen de drie werkdagen na uitzending ook nog in replay bekeken worden, indien het livemoment niet past.

Hoe?

Als er een webinar georganiseerd wordt, krijgen alle gebruikers die geregistreerd zijn op onze dienst een uitnodiging via mail en wordt dit voor iedereen bekend gemaakt via onze nieuwsbrief.

.

Via onze kalender vind je het recent aanbod en de inschrijvingsmogelijkheden.

Waar?

Webinars zijn van thuis uit te bekijken.

Kostprijs?

€ 12.68 (jaarlijks indexeerbaar) per persoon (0,174 RTH-punten).
Professionelen betalen €50 per persoon (let op: gebruikers krijgen wel voorrang).

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap