Deelname aan enquêtes: OppASS en Respijtzorg

Binnen vzw Victor lopen momenteel twee projecten: OppASS en Respijtzorg.
Wij willen u vragen om deze mail door te sturen naar al uw gezinnen/cliënten met ASS.

Vanuit onze thuisbegeleiding krijgen we vaak vragen naar oppas en andere ondersteuningsvormen voor mensen met autisme. Om de behoefte aan en het gebruik van deze zorgvormen in kaart te brengen, hebben we twee enquêtes opgesteld. Je mag beide vragenlijsten invullen, deze worden los van elkaar verwerkt.

In de eerste spitsen we ons toe op oppas voor personen met ASS.
In de tweede gaat het over het ruime aanbod van respijtzorg voor personen met ASS.

We willen nagaan op welke diensten het meest beroep gedaan wordt en wat hun sterktes zijn, maar ook op welke diensten weinig tot geen beroep gedaan wordt. Aan de hand van deze resultaten willen we de struikelblokken en noden voor personen met ASS in kaart te brengen en proberen bij te dragen om de drempel weg te werken.

Wie kan deze enquêtes invullen?

  • Je bent mantelzorger (ouder/grootouder/brus/...) van een kind, jongere of volwassene met ASS.
  • De persoon met ASS woont in West-Vlaanderen.
  • Het maakt niet uit of je wel of geen beroep doet op oppas of respijtzorg: elke mening is waardevol.

Het invullen van elk van deze enquêtes duurt ongeveer 15 minuten.

Klik hier voor de enquête OppASS: https://goo.gl/jr3cKA

Klik hier voor de enquête Respijtzorg: https://goo.gl/I17DFC

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van BOSS Paints met hoofdkantoor in Beveren-Leie www.boss.be.

    bosspaints        

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2021 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap