Omzetting van personeelspunten naar werkingsmiddelen (2020)

Het bestuur van vzw Victor streeft naar de maximale inzet van personeelsmiddelen zodat ook maximaal gezinnen kunnen begeleid worden.

Dit is het uitgangspunt van de personeelsplanning in de loop van het jaar.

De wetgeving Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (‘RTH’) maakt mogelijk dat niet ingezette personeelspunten omgezet worden naar werkingsmiddelen.

Een personeelspunt heeft een waarde in euro’s. Die waarde wordt ieder jaar bepaald door het VAPH.

Als blijkt dat er personeelspunten niet ingezet werden (bvb door afwezigheid van een medewerker op het einde van het jaar), dan zetten we de punten om naar werkingsmiddelen.

De werkzaamheden aan het Huis voor Victor zijn gestart op 19 oktober 2020. Onze verwachtingen zijn intussen concreet. We willen maximaal inzetten op een klantvriendelijk gebouw dat beantwoordt aan de toegankelijkheidsnormen en dat bijna energie-neutraal is. Dit brengt kosten mee die op termijn renderen, hetzij financieel, hetzij qua tevredenheid van medewerkers & gebruikers.

Wij kiezen ervoor om de omgezette middelen te investeren in klantvriendelijkheid, toegankelijkheid en energieneutraliteit van ons nieuwe gebouw.

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2021 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap