Oudercursus

Wat is het?

De oudercursus omvat 8 bijeenkomsten. Deze gaan ongeveer om de twee weken door, op de dienst in Roeselare. Elke bijeenkomst duurt 2,5u en wordt geleid door twee ervaren thuisbegeleiders.

Je moet alle bijeenkomsten volgen, je kan niet kiezen om slechts enkele avonden te volgen. Er wordt namelijk steeds verder gegaan op hetgeen in de vorige bijeenkomsten al gezegd is. Voor aparte thema’s verwijzen we graag naar onze infoavonden.

In de bijeenkomsten geven we theoretische informatie en gaan we ook concreet aan de slag met opdrachten. Er wordt aan de ouders duidelijk gemaakt dat de opvoeding van een kind of jongere met autisme anders verloopt dan een klassieke opvoeding en er wordt stap voor stap gewerkt aan het bijbrengen van meer inzicht in het autistisch denken en doen. Samen met de andere deelnemende ouders zoeken we naar een manier van omgaan met je kind of jongere, waardoor de ouders zich bekwamer voelen voor hun taak als opvoeder. Er wordt er ook tijd gemaakt voor het delen van ervaringen en emotionele beleving met elkaar.

Daarnaast kan er ook stilgestaan worden bij specifieke thema’s zoals het informeren van het netwerk (grootouders, nonkels en tantes, jeugdbeweging …), samenwerking met de school, de positie van broers en zussen, computer en games, enz.

Voor wie?

Ouders worden ingedeeld in groepen van minimum 6 ouderparen uit dezelfde doelgroep. Beide partners worden uitgenodigd..

Er zijn vier doelgroepen:
  • Ouders van kinderen met autisme en een normale begaafdheid tussen 6 en 9 jaar
  • Ouders van kinderen met autisme en een normale begaafdheid tussen 9 en 12 jaar
  • Ouders van jongeren met autisme en een normale begaafdheid tussen 12 en 15 jaar
  • Ouders van jongeren met autisme en een normale begaafdheid tussen 15 en 18 jaar

Interesse?

Ouders kunnen tijdens het inschrijvingsgesprek zeggen dat ze interesse hebben.

Bij de opstart van een nieuwe oudercursus krijgen alle ouders een uitnodiging via mail en wordt dit voor iedereen bekend gemaakt via onze nieuwsbrief.

Hoe?

Ouders kunnen bij aanmelding of inschrijvingsgesprek groepsbegeleiding aanvragen. Bij de opstart van een nieuwe groep worden zij gecontacteerd. De bijeenkomsten gaan ’s avonds door op de dienst. De groepsbegeleiding omvat 8 sessies en deze vinden ongeveer om de 14 dagen plaats. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2u. De bijeenkomsten worden geleid door 2 ervaren thuisbegeleiders.

Kostprijs?

€16,14 per avond + een administratieve kost. In totaal komt dit op €140 per koppel (2,088 RTH-punten).