Wat is het?

De oudercursus omvat 8 bijeenkomsten. Deze gaan ongeveer om de twee weken door, op de dienst in Roeselare. Elke bijeenkomst duurt 2,5u en wordt geleid door twee ervaren thuisbegeleiders.

Je moet alle bijeenkomsten volgen, je kan niet kiezen om slechts enkele avonden te volgen. Er wordt namelijk steeds verder gegaan op hetgeen in de vorige bijeenkomsten al gezegd is. Voor aparte thema’s verwijzen we graag naar onze infoavonden.

In de bijeenkomsten geven we theoretische informatie en gaan we ook concreet aan de slag met opdrachten. Er wordt aan de ouders duidelijk gemaakt dat de opvoeding van een kind of jongere met autisme anders verloopt dan een klassieke opvoeding en er wordt stap voor stap gewerkt aan het bijbrengen van meer inzicht in het autistisch denken en doen. Samen met de andere deelnemende ouders zoeken we naar een manier van omgaan met je kind of jongere, waardoor de ouders zich bekwamer voelen voor hun taak als opvoeder. Er wordt er ook tijd gemaakt voor het delen van ervaringen en emotionele beleving met elkaar.

Daarnaast kan er ook stilgestaan worden bij specifieke thema’s zoals het informeren van het netwerk (grootouders, nonkels en tantes, jeugdbeweging …), samenwerking met de school, de positie van broers en zussen, computer en games, enz.

Voor wie?

Ouders worden ingedeeld in groepen van minimum 6 ouderparen uit dezelfde doelgroep. Beide partners worden uitgenodigd..

Er zijn drie doelgroepen:
  • ouders van kinderen van 6 tot 9 jaar met autisme en (rand)normale begaafdheid
  • ouders van kinderen van 9 tot 12 jaar met autisme en (rand)normale begaafdheid
  • ouders van jongeren van 12 tot 16 jaar met autisme en (rand)normale begaafdheid

Interesse?

Ouders kunnen tijdens het inschrijvingsgesprek zeggen dat ze interesse hebben.

Bij de opstart van een nieuwe oudercursus krijgen alle ouders een uitnodiging via mail en wordt dit voor iedereen bekend gemaakt via onze nieuwsbrief.

Via onze kalender vindt u het recent aanbod en inschrijvingsmogelijkheden.

Hoe?

Ouders kunnen bij aanmelding of inschrijvingsgesprek groepsbegeleiding aanvragen. Bij de opstart van een nieuwe groep worden zij gecontacteerd. De bijeenkomsten gaan ’s avonds door op de dienst. De groepsbegeleiding omvat 8 sessies en deze vinden ongeveer om de 14 dagen plaats. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2u. De bijeenkomsten worden geleid door 2 ervaren thuisbegeleiders.

Kostprijs?

Per avond worden 0,261 RTH-punten besteed.
€ 140 of € 160 (8 of 9 avonden)
Er is geen meerprijs voor de tweede ouder.

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2021 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap