infosessies

Wat is het?

Elk jaar organiseren we een aantal infosessies over autismespecifieke thema’s. Hierin geven we zowel theoretische informatie als praktische tips. Er wordt aan de ouders verduidelijkt dat de opvoeding van een kind of jongere met autisme anders verloopt dan een klassieke opvoeding. Er wordt stap voor stap gewerkt aan het bijbrengen van meer inzicht in het autistisch denken.

Tijdens een infosessie is er helaas geen tijd voor het uitwisselen van ervaringen en emotionele beleving met elkaar. Hiervoor verwijzen we graag naar de Oudercursus en de Bezoekouderwerking.

Voor wie?

Er worden infosessies georganiseerd met thema’s voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. De doelgroep waarop de infosessie zich richt, wordt duidelijk geformuleerd op de uitnodiging.

De infosessies staan open voor alle gebruikers die geregistreerd zijn op onze dienst. Professionals kunnen aansluiten bij de infosessies, maar gebruikers krijgen wel voorrang.

Wanneer?

Infosessies worden overdag of ’s avonds georganiseerd.

Hoe?

Als er een infosessie georganiseerd wordt, krijgen alle gebruikers die geregistreerd zijn op onze dienst een uitnodiging via mail en wordt dit voor iedereen bekend gemaakt via onze nieuwsbrief.

Via onze kalender vind je het recent aanbod en de inschrijvingsmogelijkheden.

Waar?

Een infosessie wordt georganiseerd op de dienst.

Kostprijs?

€ 12.68 euro per persoon (0,174 RTH-punten).
Er is geen meerprijs voor een tweede ouder.
Professionelen betalen €50 per persoon (let op: gebruikers krijgen wel voorrang).

Kalender

Datum Omschrijving Doelgroep Werking Locatie Inschrijven
30-09-2024 Autisme en puberteit ouders van jongeren met autisme tussen 10 en 18 jaar Infosessies Roeselare Binnenkort mogelijk
14-10-2024 Gamen en sociale media bij jongeren en jongvolwassenen met autisme Ouders van jongeren met ASS vanaf 12 jaar Infosessies Roeselare Binnenkort mogelijk

Om alle types evenementen te bekijken, ga naar de volledige kalender

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap