GIO (Globale Individuele Ondersteuning)


Ondersteuning van kinderen met ASS in de kinderopvang of op school.

Wat

GIO heeft als doel kinderen met (een vermoeden van) autisme en specifieke zorg- of onderwijsbehoefte maximaal te laten deelnemen binnen de gewone kinderopvang of het gewoon onderwijs. GIO is een vorm van praktische ondersteuning en begeleiding binnen de kinderopvang of (kleuter)klas. De aard van deze ondersteuning wordt bepaald in overleg met de kinderopvang/school, de ouders en de thuisbegeleidingsdienst, naargelang de noden van het kind en de verzorgenden/leerkrachten.

Wie

  • GIO richt zich tot de professionele verzorgenden en leerkrachten van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar met (een vermoeden van) autisme.
  • We richten ons in eerste instantie op kinderen, die op dit moment nog geen ondersteuning krijgen vanuit de ondersteuningsnetwerken (behalve type 4,6 of 7).
Opgelet! Een schriftelijk verslag door een arts waarin de diagnose autisme of het vermoeden van autisme wordt gesteld is noodzakelijk.
Opgelet! Voor kinderen uit het 1e leerjaar is aanmelden enkel mogelijk vóór december.

Praktisch

  • Kortdurende RTH ondersteuning op school of in de opvang (Max. 30u in blokken van 3u over een maximale duur van 6 maand.)
  • Gericht op specifieke noden (vb. gedragsproblemen, structuur, voorspelbaarheid, sociale vaardigheden…)
  • GIO is kosteloos voor de ouders (overlegmomenten buiten het traject worden wel aangerekend; € 5,38 per overleg)

Aanmelden?

klik hier om aan te melden als school
klik hier om aan te melden als opvang
klik hier om aan te melden als ouder